MVL - MIX

"7.4.1 Každý zadný hráč musí stáť ďalej od stredovej čiary ako príslušný predný hráč. Aspoň časť chodidla každého predného hráča musí byť bližšie k stredovej čiare ako chodidlo príslušného zadného hráča. Aspoň časť chodidla každého pravého (ľavého) hráča musí byť bližšie k príslušnej postrannej čiare, ako chodidlo stredného hráča príslušného radu"

Z dôvodu pandémie koronavírusu a s tým súvisiacim zákazom športových podujatí, bola sezóna 2019/2020 ukončená bez umiestnenia družstiev.

Eduard Petruf
riadiaci súťaže MVL
Zúčastnené tímy
BSC SK A
BSC SK B
Chivas
DRACI SPRAVBYTKOMFORT
GSM
Kokosy na snehu
Merkúr
Pokémoni
Sokol Promat A
Sokol Promat B
ŠKP MIX
VK Študenti
Úsmeváci

oznamy

Zápasy na dnešný deň
žiadne zápasy