MVL - MIX

"12.4.4 VÝKON PODANIA: Podávajúci hráč musí udrieť do lopty počas 8 sekúnd po zapísknutí prvého rozhodcu."

Základná skupina

domáci hostia kedy kde rozhodca výsledok
 
1. kolo
1.DRACI SPRAVBYTKOMFORTMerkúr 04.10.2023 18:15 SPRAVBYT Kmec 1 - 3 detail 
2.FinshapeŠKP Sokol 02.10.2023 18:50 CZŠ sv. Gorazda Nemec 2 - 3 detail 
3.ÚsmeváciŠKP MIX 06.10.2023 18:15 ZŠ Českoslov. armády Kohút 0 - 3 detail 
4.Kokosy na snehuELEKTRIKÁRI 03.10.2023 18:50 Gym. sv. Moniky Nemec 3 - 1 detail 
5.GsMBSC Prešov 04.10.2023 18:50 Gym. sv. Mikuláša Lacek 3 - 2 detail 
6.Beachclub PrešovChivas 05.10.2023 18:40 ZŠ Nám. Kr. pokoja Mochňacký 3 - 0 detail 
 
2. kolo
7.BSC PrešovBeachclub Prešov 09.10.2023 18:50 CZŠ sv. Gorazda Nemec 2 - 3 detail 
8.ELEKTRIKÁRIGsM 13.10.2023 17:15 ZŠ Lesnícka Mochňacký 0 - 3 detail 
9.ŠKP MIXKokosy na snehu 11.10.2023 18:45 OR PZ Prešov-juh Mochňacký 3 - 0 detail 
10.ŠKP SokolÚsmeváci 20.10.2023 19:45 OR PZ Prešov-juh Kmec 3 - 1 detail 
11.MerkúrFinshape 11.10.2023 17:30 ZŠ Lesnícka Kmec 2 - 3 detail 
12.DRACI SPRAVBYTKOMFORTVK Študenti 11.10.2023 18:15 SPRAVBYT Kohút 0 - 3 detail 
 
3. kolo
13.FinshapeVK Študenti 16.10.2023 18:50 CZŠ sv. Gorazda Nemec 2 - 3 detail 
14.ÚsmeváciMerkúr 20.10.2023 18:15 ZŠ Českoslov. armády Kohút neodohraný detail 
15.Kokosy na snehuŠKP Sokol 17.10.2023 18:50 Gym. sv. Moniky Kohút 0 - 3 detail 
16.GsMŠKP MIX 18.10.2023 18:50 Gym. sv. Mikuláša Mochňacký 3 - 1 detail 
17.Beachclub PrešovELEKTRIKÁRI 19.10.2023 18:40 ZŠ Nám. Kr. pokoja Lacek 3 - 0 detail 
18.ChivasBSC Prešov 16.10.2023 19:00 SDŠ Kmec 3 - 1 detail 
 
4. kolo
19.ELEKTRIKÁRIChivas 03.11.2023 17:15 ZŠ Lesnícka Kmec 0 - 3 detail 
20.ŠKP MIXBeachclub Prešov 25.10.2023 18:45 OR PZ Prešov-juh Lacek neodohraný detail 
21.ŠKP SokolGsM 03.11.2023 19:45 OR PZ Prešov-juh Nemec 0 - 3 detail 
22.MerkúrKokosy na snehu 25.10.2023 17:30 ZŠ Lesnícka Nemec neodohraný detail 
23.ÚsmeváciVK Študenti 03.11.2023 18:15 ZŠ Českoslov. armády Lacek 1 - 3 detail 
24.DRACI SPRAVBYTKOMFORTFinshape 25.10.2023 18:15 SPRAVBYT Kohút 1 - 3 detail 
 
5. kolo
25.ÚsmeváciDRACI SPRAVBYTKOMFORT 10.11.2023 18:15 ZŠ Českoslov. armády Mochňacký neodohraný detail 
26.Kokosy na snehuVK Študenti 07.11.2023 18:50 Gym. sv. Moniky Mochňacký 1 - 3 detail 
27.GsMMerkúr 08.11.2023 18:50 Gym. sv. Mikuláša Nemec 3 - 0 detail 
28.Beachclub PrešovŠKP Sokol 09.11.2023 18:40 ZŠ Nám. Kr. pokoja Kmec 3 - 1 detail 
29.ChivasŠKP MIX 06.11.2023 19:00 SDŠ Kohút 1 - 3 detail 
30.BSC PrešovELEKTRIKÁRI 06.11.2023 18:50 CZŠ sv. Gorazda Kmec 3 - 0 detail 
 
6. kolo
31.ŠKP MIXBSC Prešov 15.11.2023 18:45 OR PZ Prešov-juh Mochňacký 3 - 0 detail 
32.ChivasŠKP Sokol 13.11.2023 19:00 SDŠ Kmec 3 - 0 detail 
33.MerkúrBeachclub Prešov 15.11.2023 17:30 ZŠ Lesnícka Nemec 0 - 3 detail 
34.VK ŠtudentiGsM 13.11.2023 18:45 SPŠ strojnícka Kohút neodohraný detail 
35.DRACI SPRAVBYTKOMFORTKokosy na snehu 15.11.2023 18:15 SPRAVBYT Lacek 3 - 1 detail 
36.FinshapeÚsmeváci 13.11.2023 18:50 CZŠ sv. Gorazda Nemec 2 - 3 detail 
 
7. kolo
37.Kokosy na snehuFinshape 21.11.2023 18:50 Gym. sv. Moniky Mochňacký 3 - 1 detail 
38.GsMDRACI SPRAVBYTKOMFORT 22.11.2023 18:50 Gym. sv. Mikuláša Lacek 3 - 0 detail 
39.Beachclub PrešovVK Študenti 23.11.2023 18:40 ZŠ Nám. Kr. pokoja Kohút neodohraný detail 
40.ChivasMerkúr 20.11.2023 19:00 SDŠ Kmec 3 - 0 detail 
41.BSC PrešovŠKP Sokol 20.11.2023 18:50 CZŠ sv. Gorazda Nemec 3 - 1 detail 
42.ELEKTRIKÁRIŠKP MIX 24.11.2023 17:15 ZŠ Lesnícka Kmec neodohraný detail 
 
8. kolo
43.ŠKP SokolELEKTRIKÁRI 01.12.2023 19:45 OR PZ Prešov-juh Kohút neodohraný detail 
44.MerkúrBSC Prešov 29.11.2023 17:30 ZŠ Lesnícka Lacek 0 - 3 detail 
45.VK ŠtudentiChivas 27.11.2023 18:45 SPŠ strojnícka Kohút neodohraný detail 
46.DRACI SPRAVBYTKOMFORTBeachclub Prešov 29.11.2023 18:15 SPRAVBYT Kmec neodohraný detail 
47.FinshapeGsM 27.11.2023 18:50 CZŠ sv. Gorazda Nemec 0 - 3 detail 
48.ÚsmeváciKokosy na snehu 01.12.2023 18:15 ZŠ Českoslov. armády Mochňacký neodohraný detail 
 
9. kolo
49.GsMÚsmeváci 06.12.2023 18:50 Gym. sv. Mikuláša Kmec neodohraný detail 
50.Beachclub PrešovFinshape 07.12.2023 18:40 ZŠ Nám. Kr. pokoja Mochňacký neodohraný detail 
51.ChivasDRACI SPRAVBYTKOMFORT 04.12.2023 19:00 SDŠ Kohút neodohraný detail 
52.BSC PrešovVK Študenti 04.12.2023 18:50 CZŠ sv. Gorazda Lacek neodohraný detail 
53.ELEKTRIKÁRIMerkúr 08.12.2023 17:15 ZŠ Lesnícka Lacek neodohraný detail 
54.ŠKP MIXŠKP Sokol 06.12.2023 18:45 OR PZ Prešov-juh Nemec neodohraný detail 
 
10. kolo
55.MerkúrŠKP MIX 13.12.2023 17:30 ZŠ Lesnícka Lacek neodohraný detail 
56.VK ŠtudentiELEKTRIKÁRI 11.12.2023 18:45 SPŠ strojnícka Mochňacký neodohraný detail 
57.DRACI SPRAVBYTKOMFORTBSC Prešov 13.12.2023 18:15 SPRAVBYT Mochňacký neodohraný detail 
58.FinshapeChivas 11.12.2023 18:50 CZŠ sv. Gorazda Nemec neodohraný detail 
59.ÚsmeváciBeachclub Prešov 15.12.2023 18:15 ZŠ Českoslov. armády Kohút neodohraný detail 
60.Kokosy na snehuGsM 12.12.2023 18:50 Gym. sv. Moniky Kmec neodohraný detail 
 
11. kolo
61.Beachclub PrešovKokosy na snehu 11.01.2024 18:40 ZŠ Nám. Kr. pokoja Kohút neodohraný detail 
62.ChivasÚsmeváci 08.01.2024 19:00 SDŠ Kmec neodohraný detail 
63.BSC PrešovFinshape 08.01.2024 18:50 CZŠ sv. Gorazda Nemec neodohraný detail 
64.ELEKTRIKÁRIDRACI SPRAVBYTKOMFORT 12.01.2024 17:15 ZŠ Lesnícka Lacek neodohraný detail 
65.ŠKP MIXVK Študenti 10.01.2024 18:45 OR PZ Prešov-juh Nemec neodohraný detail 
66.ŠKP SokolMerkúr 12.01.2024 19:45 OR PZ Prešov-juh Mochňacký neodohraný detail 
 
12. kolo
67.VK ŠtudentiŠKP Sokol 15.01.2024 18:45 SPŠ strojnícka Kmec neodohraný detail 
68.DRACI SPRAVBYTKOMFORTŠKP MIX 17.01.2024 18:15 SPRAVBYT Kohút neodohraný detail 
69.FinshapeELEKTRIKÁRI 15.01.2024 18:50 CZŠ sv. Gorazda Lacek neodohraný detail 
70.ÚsmeváciBSC Prešov 19.01.2024 18:15 ZŠ Českoslov. armády Kmec neodohraný detail 
71.Kokosy na snehuChivas 16.01.2024 18:50 Gym. sv. Moniky Mochňacký neodohraný detail 
72.GsMBeachclub Prešov 17.01.2024 18:50 Gym. sv. Mikuláša Nemec neodohraný detail 
 
13. kolo
73.ChivasGsM 22.01.2024 19:00 SDŠ Kohút neodohraný detail 
74.BSC PrešovKokosy na snehu 22.01.2024 18:50 CZŠ sv. Gorazda Nemec neodohraný detail 
75.ELEKTRIKÁRIÚsmeváci 26.01.2024 17:15 ZŠ Lesnícka Mochňacký neodohraný detail 
76.ŠKP MIXFinshape 24.01.2024 18:45 OR PZ Prešov-juh Lacek neodohraný detail 
77.ŠKP SokolDRACI SPRAVBYTKOMFORT 26.01.2024 19:45 OR PZ Prešov-juh Kohút neodohraný detail 
78.MerkúrVK Študenti 24.01.2024 17:30 ZŠ Lesnícka Kmec neodohraný detail 

oznamy

Zápasy na dnešný deň
žiadne zápasy